Wij heten u van harte welkom op de website van Stichting Autisme Steunpunt Steenwijkerland, in het kort Stichting-ASS. Het steeds meer in ‘hokjes’ denken maakt dat er steeds meer mensen buiten de gestelde kaders vallen. Daarmee wordt de behoefte aan hulp niet minder. 

Hiermee bedoelen we te zeggen dat het aantal mensen die geen ondersteuning of passende zorg krijgen steeds groter wordt. Om in aanmerking te komen voor bepaalde voorzieningen binnen de jeugdhulp of WMO heb je een grondslag (diagnose) nodig.Maar er bestaan situaties waarbij helemaal niet duidelijk is of er wel sprake is van een stoornis of handicap, maar er wel degelijk behoefte aan pedagogische ondersteuning is. 

Daarnaast weten we uit ervaring dat er veel mensen vanuit het netwerk van de jeugdige behoefte hebben aan informatie en handvatten om iemand te kunnen helpen of te begeleiden. Het ideale uitgangspunt is dat een persoon geen professionals nodig heeft om zich te kunnen handhaven in de maatschappij, maar dat hij of zij een beroep kan doen op een vriend, een familielid of misschien zelf een goede buur.

De stichting ASS zet zich hoofdzakelijk in voor de hulp aan jeugdigen met een stoornis in het autistisch spectrum en biedt hulp, ondersteuning en voorlichting aan het netwerk van de jeugdigen. Het bestuur bestaat thans uit de heer A. van Essen (voorzitter), de heer E.H de Jong (penningmeester) en mevrouw M. Koerts (secretaris). Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 

Het doel van de stichting is in de statuten als volgt beschreven: De stichting heeft ten doel het helpen en organiseren van begeleiding, activiteiten, logeeropvang en dergelijke voor iedereen die in de opvoeding te maken heeft met autisme, ADHD en aanverwante aandoeningen bij mensen die buiten de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (of een daarvoor in de plaats komende regeling) vallen, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.