Stichting ASS

Wij heten u van harte welkom op de website van Stichting Autisme Steunpunt Steenwijkerland, in het kort Stichting-ASS.

Over Stichting ASS

Het steeds meer in ‘hokjes’ denken maakt dat er steeds meer mensen buiten de gestelde kaders vallen. Daarmee wordt de behoefte aan hulp niet minder.

Hiermee bedoelen we te zeggen dat het aantal mensen die geen grondslag hebben voor een indicatie en dus geen recht hebben op passende zorg, steeds groter wordt. Om in aanmerking te komen voor bepaalde voorzieningen binnen de WMO of AWBZ heb je een “stempel”nodig. Ook bestaan er situaties waarbij helemaal niet duidelijk is of er wel sprake is van een stoornis of handicap, maar er wel degelijk behoefte aan pedagogische ondersteuning is.

Daarnaast weten we uit ervaring dat er veel mensen vanuit het netwerk van de cliënt behoefte hebben aan informatie en handvatten om iemand te kunnen helpen of te begeleiden. Het ideale uitgangspunt is dat een persoon geen professionals nodig heeft om zich te kunnen handhaven in de maatschappij, maar dat hij of zij een beroep kan doen op een vriend, een familielid of misschien zelf een goede buur.

De stichting ASS zet zich hoofdzakelijk in voor de hulp aan kinderen en jeugdigen met een stoornis in het autistisch spectrum en bied hulp, ondersteuning en voorlichting aan familieleden en andere relaties van patiënten. Het bestuur bestaat thans uit de heer A. van Essen (voorzitter), de heer E.H de Jong (penningmeester) en mevrouw M. Koerts (secretaris). Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Het doel van de stichting is in de statuten als volgt beschreven: De stichting heeft ten doel het helpen en organiseren van begeleiding, activiteiten, logeeropvang en dergelijke voor iedereen die in de opvoeding te maken heeft met autisme, ADHD en aanverwante aandoeningen bij patiënten die buiten de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (of een daarvoor in de plaats komende regeling) vallen, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.